Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Stížnosti je nutné
ve všech případech
podávat neprodleně.

Na pozdější stížnost
nemusí být brán zřetel.

Zápisy o stížnostech
slouží jako podklady
k poradám, supervizním
a ke zkvalitňování
poskytovaných služeb.

Postup pro podávání stížností na kvalitu služeb

Stížnosti podávané školou

  1. V první fázi se škola se svou stížností obrací na lektora programů Etické dílny®, v jehož práci shledala škola pochybení. Lektor je povinen stížnost ihned ústně řešit, učinit zápis a organizace jej archivuje.
  2. V případě, že nedojde ke shodě se školou a stížnost je přes vzájemnou diskusi stále aktuální, obrací se škola na vedoucí lektorku. Ta je povinna se k žádosti vyjádřit nejdéle do 10 pracovních dnů. Vyjádření je v písemné podobě.
  3. Pokud ani poté ke shodě nedojde, je možné se postupně odvolávat k dalším nadřízeným pracovníkům v organizační struktuře Hope4kids, z.s. V těchto případech je škole rozhodnutí o stížnosti podáváno vždy písemně. 
  4. Postup podávání stížností ze strany školy je zveřejněn tady na webu a ZŠ jsou o něm navíc informovány při zahajování spolupráce ve Smlouvě se školou.

Stížnosti podávané žáky

  1. Účastníci programů Etické dílny® jsou na počátku programů seznámeni s možností vyjadřovat se, připomínkovat a vznášet lektorům stížnosti k realizovaným programům.
  2. Podávání stížností ze strany žáků probíhá ústně při samotném průběhu programu nebo písemně na kontakt lektora, který v závěru dává k dispozici. Pokud jsou stížnosti podané přímo v průběhu programu, jsou řešeny na jeho konci - pro takovéto situace je vymezen prostor.
  3. Pokud je stížnost podaná elektronicky, lektor na stížnost reaguje co nejrychleji (nejpozději do 10 pracovních dní) taktéž elektronicky.
  4. Pokud stížnost nebude z pohledu žáka uspokojivě vyřízena, je mu umožněno se postupně odvolávat k dalším nadřízeným pracovníkům v organizační struktuře Hope4kids, z.s. 
  5. O podaných stížnostech je vždy informován třídní učitel, případně školní metodik prevence.