Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ZŠ Lanškroun, S. Kapouová

„Oceňuji přístup lektora, který si okamžitě získal důvěru dětí.  Jsem jejich třídní učitelka a vím, kdy reagují upřímně a se zájmem."

RNDr. Zdena Vlčková

"Etické dílny realizované paní ing. Krmelovou hodnotím velmi kladně. Opravdu bezprostředním a nenuceným způsobem se věnovala žákům, které velmi zaujala. Využívala dataprojektor s názornými ukázkami, různé doplňovačky, kvízy, diskuse, rozhovor, takže byla v neustálém kontaktu se studenty. Těšíme se na spolupráci příští rok."

SOŠ Klobouky u Brna, koordinátorka EVVO

ZŠ Těšany,  Mgr. Milan Ziaťko

"Na ED si zúčastnění žáci i pedagogové cenili především profesionální přístup p. lektorky E. Krmelové a zasvěcenost v oboru, který byl prezentován. Výrazným prvkem byly také velmi kvalitně zpracované prezentace audio-vizuálních materiálů působících silným dojmem, interaktivní způsob práce, který vtahoval žáky do diskuse a umožňoval jim vyjadřovat své názory a postoje k dané problematice."

 

 

Mgr. Janírková

"Lektorka zajímavou a poutavou formou zapojila žáky všech tříd do preventivního programu. V každém ročníku byl respektován věk žáků. Program doporučujeme i dalším školám."

ZŠ Sychrov (Vsetín), metodička prevence

Mgr. Marie Rozkovcová

"Etické dílny® vřele doporučuji. Téma bylo lektorkou velmi pěkně a nápaditě připraveno a podáno. Dětem se program velmi líbil a dobře spolupracovaly."

ZŠ Trávníky (Vsetín)