Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

MUDr. Jana Krynská

„Program Etické dílny® je dobře koncipován i prováděn. Jedná se o malé interaktivní programy, věkově přiměřené, zahrnující podstatnou část žáků. Je tematicky pestrý, což umožňuje soustavné a dlouhodobé působení jednoho lektora, jeho sblížení se žáky, vytvoření bezpečného prostředí a vztahu k eventuelní následné individuální konsultaci. Program zahrnuje i dovednosti, potřebné pro denní život, učí kritickému myšlení a hodnocení situace.
Spolupráce s pedagogy je maximálně vítaná  a vzhledem k tomu, že program Etické dílny® je realizován na školách, lze dobře navázat i další preventivní opatření, jako je snižování dostupnosti návykových rizik a práce s rodiči žáků."

MUDr. Jana Krynská - emeritní primářka Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně, čestná členka České lékařské společnosti J. E. Purkyně, zakladatelka Klubu anonymních alkoholiků Zlín, lektorka odvykání kouření a zdravého životního stylu.

Mgr. Jan Vybíral

„Doporučuji program „Etické dílny" jako součást preventivní výchovy na základních školách. Program je zaměřen na rozvoj morálního vědomí a prosociálního jednání a mimo jiné nabízí účinnou podporu ke snížení sociálně patologických jevů."

Mgr. Jan Vybíral - vyučující filosofie a etiky na Evangelické akademii, VOŠ sociálně právní (www.eabrno.cz), odborný pracovník Centra pro studium demokracie a kultury (www.cdk.cz).

 

MUDr. Marie Svatošová

Téma „Stáří", které je součástí cyklu Etických dílen, považuji za nesmírně přínosné a potřebné pro dnešní mladou generaci. S diskusemi nad tématikou stáří, vážných onemocnění a smrti se děti a dospívající setkávají poměrně zřídka (přestože je obklopuje), a když už, tak díky moderním médiím velmi zkresleně.

Téma o stáří je zpracováno citlivě a ve prospěch dobrých postojů k poslednímu úseku života. Dětem a dospívajícím může pomoci prohloubit rodinné vztahy. Téma školám rozhodně doporučuji.

MUDr. Marie Svatošová - lékařka, spisovatelka a publicistka. Je zakladatelkou a vůdčí osobností českého hospicového hnutí.

PhDr. Lenka Šlégrová

„Etické dílny® jsou velmi inspirativním programem připraveným na míru různým věkovým skupinám dětí. Jejich velký potenciál spatřuji zejména v oblasti primární prevence, kdy lektoři nabízejí školám důležitá témata například z oblasti ochrany svého zdraví, budování zdravých vztahů v rodině, ale třeba také jak se vyrovnat se svým vzhledem nebo jakým způsobem řešit starosti ve škole.
Jednotlivá témata jsou zpracována pomocí kombinace mnoha metod, díky kterým je program pro děti zábavný a zároveň umožňuje zapojení a spolupráci prakticky celé třídy.
Celková koncepce projektu i zpracování jednotlivých témat je na vysoké úrovni a proto bych program doporučila jako dobré řešení pro základ primární prevence u dětí."


PhDr. Lenka Šlégrová - psycholog se zaměřením na rozvoj, výchovu a vzdělávání dětí.