Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Od září 2017 se těšíme
na další posily našeho týmu :)

ODBORNOSTNÍ PŘEDPOKLADY LEKTORŮ

Programy jsou vedeny lektory primární prevence, kteří prošli kurzem metodiky preventivních programů Etické dílny® a účastní se pravidelné intervize a supervize. Je od nich vyžadována pokročilá úroveň profesionální zodpovědnosti a organizačních schopností. 

Jsou od nich očekávány také následující osobnostní předpoklady: komunikativnost, asertivitu, empatii, kreativitu, toleranci, schopnost vcítit se do problémů cílové skupiny, rychle a účinně řešit náhle vzniklé situace. 

Většina lektorů má pedagogické vzdělání i pedagogickou praxi. Průběžně se vzdělávají v oblasti etické výchovy, primární prevence, krizové intervence apod. Podléhají odbornému vedení dle Standardů PPRCH.

Vyberte si na mapě lektora z vašeho regionu.

Kurz pro nové lektory

Programy Etické dílny® vstoupily do nové etapy svého fungování. Naše programy i tým lektorů musí splňovat veškerá kritéria kvality a profesionality. Jsme připravení nové lektory individuálně zaškolit pomocí kurzu, který bude mít více stupňů (modulů). V něm se budou lektoři postupně seznamovat jak s programy Etické dílny® a jejich metodikou, tak s tím, co obnáší prakticky být profesionální lektor.

Prvním krokem bude absolvováním webináře „Představujeme Etické dílny®“, kde každý zájemce o lektorství získá důležité vstupní informace o PP Etické dílny®.

Další info o kurzu najdete zde

Máte-li i o kurzu zájem, ozvete se nám: info@etickedilny.cz

Naše vize je, aby do roku 2020
byli lektoři programů Etické dílny® v celé ČR :)