Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

I VY se můžete k nám přidat :)

Etické dílny®
- směrovka do života mladých

Naše partneři

 
Etické dílny® jsou spolufinancovány
z grantu MŠMT

Aktuální Darovací projekty

ONLINE MEETINGY

…pro kvalitní vzdělávání a vedení lektorů
Lektoři ED působí v celé v ČR a k jejich vedení a vzdělávání využíváme platformu Spreed pro online meetingy.
Náklady na licenci platformy včetně videonahrávání činí 14 000 Kč/rok.
Variabilný symbol: 452 + osobní číslo dárce u nás

 

SEMINÁŘ PRO LEKTORY ED

…ke zvýšení profesionality lektorů
Dne 15. 6. 2017 plánujeme v Praze seminář pro lektory ED, který doplní patřičnou odbornost v oblasti prevence rizikového chování.
Předpokládaný rozpočet činí 40 000 Kč (honorář pro přednášející, cestovné, nájem prostor…).
Můžete se podílet na projektu i jen pro jednoho lektora.: 2 500 Kč
Variabilný symbol: 454 + osobní číslo dárce u nás


Máte-li zájem nás podporovat, ozvete se nám: kancelar(c)etickedilny.cz :)
Pošleme Vám info pro platbu a případně návrh darovcí smlouvy.

Dobré důvody, proč nás podporovat

  • Máte možnost se podílet na pozitivním formování nové generace ČR.
  • Můžete si finanční dar odečíst z daňového základu.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE!

 

O nás

Newsletter ED zima 2017

Newsletter ED podzim 2016

Newsletter ED jaro 2016

Výroční zpráva 2015