Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Dobré důvody, proč nás podporovat

  • Máte možnost se podílet na pozitivním formování nové generace ČR.
  • Můžete si finanční dar odečíst z daňového základu.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE!

Newsletter - jaro 2016

Naše partneři

Aktuální Darovací projekty

ONLINE MEETINGY

…pro kvalitní vzdělávání a vedení lektorů
Lektoři ED působí v celé v ČR a k jejich vedení a vzdělávání využíváme platformu Spreed pro online meetingy.
Náklady na licenci platformy včetně videonahrávání činí 14 000 Kč/rok.
Variabilný symbol: 452 + osobní číslo dárce u nás


CERTIFIKACE
…pro otevření dveří do více škol
Do konce roku 2015 bychom rádi podali žádost na MŠMT o certifikaci preventivních programů Etické dílny®, která může potvrdit naši kvalitu.
Poplatek za certifikaci činí 25 000 Kč.
Variabilný symbol: 453 + osobní číslo dárce u nás


SEMINÁŘ PRO LEKTORY ED
…ke zvýšení profesionality lektorů
Dne 17. 1. 2016 plánujeme v Praze seminář pro lektory ED, který doplní patřičnou odbornost v oblasti prevence rizikového chování.
Předpokládaný rozpočet činí 40 000 Kč (honorář pro přednášející, cestovné, nájem prostor…).
Můžete se podílet na projektu i jen pro jednoho lektora.: 2 500 Kč
Variabilný symbol: 454 + osobní číslo dárce u nás


Máte-li zájem nás podporovat, ozvete se nám: kancelar(c)etickedilny.cz :)
Pošleme Vám info pro platbu a případně návrh darovcí smlouvy.