DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

V roce 2022 si připomínáme 430. výročí narození Jana Amose Komenského (1592 - 1670).
Máme pro vás pestrou škálu možností, jak jej společně s dětmi oslavit.

Za svůj život se J. A. K. musel vypořádat se třemi morovými epidemiemi, ztrátou svých milovaných blízkých, ztrátou svého celoživotního díla a se ztrátou domova a vlasti.
Prošel obdobími nebezpečí, nejistot a truchlení, přesto však vždy našel sílu zvednout se
a pokračovat dál.
Programy o Komenském pomohou dětem poznat tohoto velikána nejen jako "učitele národů",
ale také jako inspirativního člověka, se kterým máme dodnes mnoho společného.

Cíle programů a návazných aktivit:
rozvoj kritického myšlení
podpora duševního zdraví žáků
posílení schopnosti zvládat zátěžové situace
Cena: 1 900 Kč za 2 hodinový program, 3 800 Kč za 4 hodinový program, plus cestovné 7 Kč/km 
Pokud by finance byly překážkou, můžeme se domluvit na smluvní ceně.

Programy pod vedením našich lektorů

Mínus na plus s Ámosem

Časová dotace: 4 x 45 minut
Cílová skupina: 7.-9. ročník 

Cílem interaktivního programu Mínus na plus s Ámosem je vést žáky k osobnostnímu rozvoji a dát jim praktické tipy, jak pracovat na vztazích a zlepšovat je  (ve třídě, s kamarády, v rodině). 

V první části se žáci seznámí s klíčovými životními etapami J. A. K. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.
V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako "Pět jazyků lásky" a pomocí pestré škály aktivit. 

Komenský - příběh lidskosti

Časová dotace: 2 x 45 minut
Cílová skupina: 2 verze programu 4.-6. ročník a 7.-9. ročník

Hravou formou sestavíme společně s žáky Komenského "timeline" - časovou osu života. Oblíbenou částí programu je pak kreativní ztvárnění osobního "timelinu" žáků. Pomocí obrázkových indicií objevují děti 4 hluboké lidské touhy. Při této aktivitě nachází motivaci k překonávání překážek ve vlastním životě.
Labyrint světa si společně prožijeme v aktivitě Bludiště. Žáci se stávají součástí příběhu Poutníka a hledají cestu ven. V následné reflexi pojmenovávají způsoby, jakými se lidé vypořádávají s různými životními překážkami.

Příběhem ze současnosti jsou pak žáci inspirováni k zamyšlení se nad tím, jak mohou oni sami pracovat na některé z problematických oblastí své osobnosti a svého charakteru.      

Bonusy zdarma k objednaným programům o Komenském

Komenský vesele a s nadhledem
Udělejte si vlastní školní výstavu obrazů s citáty J.A.K.
Od nás dostanete 14 kvalitních barevných obrazů formátu A3.
Zarámování a vernisáž je na vás.

Nápadník tipů, jak s Komenského citáty snadno pracovat v rámci VV, ČJ, občanské výchovy. Od nás dostanete elektronický soubor se sadou ilustrovaných citátů, které si můžete vytisknout pro další práci. Žáci např. mohou k citátu tvořit vlastní obrázek. 

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Projekt je realizován ve spolupráci s: KAM, z.s. České studny, z.s., Hope4kids, z.s., Univerzita Hradec Králové

Interaktivní vzdělávací programy Duchovní dědictví jsou zaměřené na významné osobnosti či události
v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě. V programech Duchovní dědictví jsme ve roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.
Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí. 

Další  programy ze série Duchovní dědictví 

STALETÉ KOŘENY

Cílem programu je vyvolat s dětmi diskuzi
nad tématy o naší státnosti, dějinách či našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností, a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa.
Nad obrazem lípy představující náš stát
si připomínáme různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa. Program tak naplňuje požadavky RVP
pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Cílová skupina: 4 - 6. ročník a 7- 9. ročník

O BIBLI BEZ NUDY

Žáky provází programem loutka "Mluvící Bible". Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi.
Povíme si i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je také úryvek z Bible, ukázky a prohlídka různých vydání Bible v originálních jazycích i nových překladech
a zábavný opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník

 

BIBLE A ČLOVĚK 21.STOLETÍ

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi
a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky a prohlídka Biblí
v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník


TAJEMSTVÍ HUSÍCH STOP

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci 1. stupně na závěr i vyrobí. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník


HUS, JAK HO NEZNÁTE

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník