DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa,
které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě. V programech Duchovní dědictví jsme ve roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.
Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí. 

V roce 2022 si připomínáme 430. výročí narození Jana Amose Komenského (1592 - 1670)

Za svůj život se J. A. K. musel vypořádat se třemi morovými epidemiemi,
ztrátou svých milovaných blízkých, ztrátou svého celoživotního díla a se ztrátou domova a vlasti.
Prošel obdobími nebezpečí, nejistot a truchlení, přesto však vždy našel sílu zvednout se
a pokračovat dál.
Program Komenský pomůže dětem poznat tohoto velikána nejen jako "učitele národů",
ale také jako inspirativního člověka, se kterým máme dodnes mnoho společného.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 2 verze programu 4.-6. ročník a 7.-9. ročník 

Obsah interaktivního programu:

Hravou formou sestavíme společně s žáky Komenského "timeline" - časovou osu života. Oblíbenou částí programu je pak kreativní ztvárnění osobního "timelinu" žáků. Pomocí obrázkových indicií objevují děti 4 hluboké lidské touhy. Při této aktivitě nachází motivaci
k překonávání překážek ve vlastním životě. Labyrint světa si společně prožijeme v aktivitě Bludiště. Žáci se stávají součástí příběhu Poutníka a hledají cestu ven. V následné reflexi pojmenovávají způsoby, jakými se lidé vypořádávají s různými životními překážkami.
Příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení se nad tím, jak mohou oni sami
pracovat na některé z problematických oblastí své osobnosti a svého charakteru.      

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Projekt je realizován ve spolupráci s: KAM, z.s. České studny, z.s., Hope4kids, z.s., Univerzita Hradec Králové

DALŠÍ PROGRAMY ZE SÉRIE DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

STALETÉ KOŘENY

Cílem programu je vyvolat s dětmi diskuzi
nad tématy o naší státnosti, dějinách či našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností, a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa.
Nad obrazem lípy představující náš stát
si připomínáme různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa. Program tak naplňuje požadavky RVP
pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Cílová skupina: 4 - 6. ročník a 7- 9. ročník

O BIBLI BEZ NUDY

Žáky provází programem loutka "Mluvící Bible". Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi.
Povíme si i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je také úryvek z Bible, ukázky a prohlídka různých vydání Bible v originálních jazycích i nových překladech
a zábavný opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník

 

BIBLE A ČLOVĚK 21.STOLETÍ

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi
a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky a prohlídka Biblí
v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník


TAJEMSTVÍ HUSÍCH STOP

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci 1. stupně na závěr i vyrobí. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník


HUS, JAK HO NEZNÁTE

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník