PROGRAMY O KOMENSKÉM

Hlavním cílem programů je posílit psychickou odolnost žáků a pomoci jim nacházet strategie řešení obtížných životních situacía to na základě Komenského životního příběhu.
J.A.K. navzdory velkým životním ztrátám nacházel naději a sílu zvednout se a pokračovat dál
 Programy o Komenském tak pomohou dětem poznat tohoto velikána nejen jako "učitele národů", ale také jako inspirativního člověka, se kterým máme dodnes mnoho společného. 
Díky zážitkovým aktivitám napomáhá 4 hodinová verze navíc stmelování třídního kolektivu.

Cíle programů a návazných aktivit:
stmelení třídního kolektivu
rozvoj kritického myšlení
podpora duševního zdraví žáků
posílení schopnosti zvládat zátěžové situace
Cena: 2 200 Kč za 2hodinový program, 4 400 Kč za 4hodinový program,
plus cestovné 8 Kč/km 
Pokud by finance byly překážkou, můžeme se domluvit na smluvní ceně.

Chcete si pro vaše žáky objednat tyto programy? Nejbližšího lektora najdete ZDE

Mínus na plus s Amosem

Časová dotace: 4 x 45 min. (projektové dopoledne) 
                       nebo 2 x 45 min.
Cílová skupina: 4.-9. ročník 

V úvodu žáci sestavují Komenského ilustrovaný "timeline" (časovou osu života) a vyslechnou si poutavý příběh klíčových momentů jeho života. Oblíbenou částí programu je kreativní ztvárnění osobního "timelinu" žáků. Společně hledáme způsoby, jak měnit své mínusy na plusy, co pomáhá zvládat náročné životní situace
a překonávat těžkosti. Dozví se o Komenského celoživotní touze
po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

Součástí 4 hodinové verze je zážitková hra, ve které si třída prakticky vyzkouší důležitost komunikace a spolupráce, a aktivita, prostřednictvím které žáci zkoumají plusy a mínusy vlastní třídy.

Program kombinuje různé výukové formy, obsahuje prvky zážitkové pedagogiky, vede žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou příležitostí je možnost zapojení se do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.
s třídním Projektem proměny.
Třída v něm může zažít pocit sounáležitosti a nadšení
z hmatatelného a smysluplného výsledku své práce.


Labyrint světa a ráj srdce 

Lekce navazující na celovečerní animovaný film.
Časová dotace lekce: 1 x 45 minut
Cílová skupina: 8.-9. ročník ZŠ a SŠ

Komenského nejslavnější dílo Labyrint světa a ráj srdce slaví 400 let od svého vzniku a v kinech běží premiéra stejnojmenného animovaného filmu, vhodného pro 8.-9. ročník ZŠ a SŠ. 
Po shlédnutí filmu na pozvání školy náš lektor naváže na film lekcí zaměřenou na posílení duševní odolnosti dětí.
Žáci si pomocí aktivit a následných reflexí uvědomí, jak je důležité  se v životě zastavit a přemýšlet o tom, co je podstatné.
Zažijí, že do každé situace lze najít řešení a přemýšlejí nad hodnotami, které nám v životě pomáhají čelit problémům
a těžkostem.
Distribuci filmu zajišťuje společnost Film21, která zprostředkuje jeho promítání ve vašem nejbližším kině
Objednávkový formulář najdete také ZDE.
Navazující lekci je možné objednat u některého z našich lektorů.

Bonusy zdarma k objednaným programům
o Komenském

Komenský vesele a s nadhledem
Udělejte si vlastní školní výstavu obrazů s citáty J.A.K.
Od nás dostanete 14 kvalitních barevných obrazů formátu A3.
Zarámování a vernisáž je na vás.

Nápadník tipů, jak s Komenského citáty snadno pracovat v rámci VV, ČJ, občanské výchovy. Od nás dostanete elektronický soubor se sadou ilustrovaných citátů, které si můžete vytisknout pro další práci. Žáci např. mohou k citátu tvořit vlastní obrázek. 


Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Projekt je realizován ve spolupráci s: KAM, z.s., Hope4kids, z.s., Univerzita Hradec Králové

Interaktivní vzdělávací programy Duchovní dědictví jsou zaměřené na významné osobnosti či události
v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách,
ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě. 
Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě
vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí. 

Další  programy ze série Duchovní dědictví 

STALETÉ KOŘENY

Cílem programu je vyvolat s dětmi diskuzi
nad tématy o naší státnosti, dějinách či našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností, a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa.
Nad obrazem lípy představující náš stát
si připomínáme různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa. Program tak naplňuje požadavky RVP
pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Cílová skupina: 4 - 6. ročník a 7- 9. ročník

O BIBLI BEZ NUDY

Žáky provází programem loutka "Mluvící Bible". Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi.
Povíme si i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je také úryvek z Bible, ukázky a prohlídka různých vydání Bible v originálních jazycích i nových překladech
a zábavný opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník

 

BIBLE A ČLOVĚK 21.STOLETÍ

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi
a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky a prohlídka Biblí
v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník


TAJEMSTVÍ HUSÍCH STOP

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci 1. stupně na závěr i vyrobí. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník


HUS, JAK HO NEZNÁTE

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník