DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa,
které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Lektoři Hope4kids tyto programy nejen realizují na školách, ale také se významně autorsky podílejí na jejich přípravě. V programech Duchovní dědictví jsme ve roce 2018/19 odučili 329 hodin a oslovili 3 582 dětí.
Programy Komenský 2020; Hus, jak ho neznáte; Staleté kořeny; O Bibli bez nudy mají kromě vzdělávací složky vždy také přesah do životů dnešních dětí. 

KOMENSKÝ2020

V roce 2020 jsme si připomněli 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. 
Při této příležitosti jsme pro Vás připravili projekt Komenský 2020. Jeho cílem je atraktivní a zábavnou formou připomenout J. A. Komenského jako významnou osobnost českých dějin a přispět tak k popularizaci a šíření jeho duchovního odkazu. Jádrem projektu je Komenského nedokončené dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských. Naším záměrem je vést mladou generaci k "dokončení" tohoto díla, ne však slovy, ale konkrétními činy.

Program má dvě části (škola si může objednat buď jen 1. část, nebo obě dvě části):

1) Interaktivní dílna Komenský 2020

Popis: Žáci se seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak nakreslí časovou osu svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou pracovat na některé z problematických oblastí svého života.
Cílová skupina: 2 verze programu 4.-6. třída a 7.-9. třída (2 vyučovací hodiny)

2) Interaktivní dílna Projekt Proměny (PROPRO)

Popis: PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli a následně sami realizovali svůj vlastní projekt
v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní "dobré věci" ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora (či poradce) nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty.
Základní cena obou programů je 1200 Kč

Cílová skupina: žáci 7.-9. ročníku (2 vyučovací hodiny, dále dle možností školy)

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Projekt je realizován ve spolupráci s: KAM, z.s. České studny, z.s., Hope4kids, z.s., Univerzita Hradec Králové

www.komensky2020.cz 

 

DALŠÍ PROGRAMY ZE SÉRIE DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

STALETÉ KOŘENY

Cílem programu je vyvolat s dětmi diskuzi
nad tématy o naší státnosti, dějinách či našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností, a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa.
Nad obrazem lípy představující náš stát
si připomínáme různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa. Program tak naplňuje požadavky RVP
pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Cílová skupina: 4 - 6. ročník a 7- 9. ročník

O BIBLI BEZ NUDY

Žáky provází programem loutka "Mluvící Bible". Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi.
Povíme si i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je také úryvek z Bible, ukázky a prohlídka různých vydání Bible v originálních jazycích i nových překladech
a zábavný opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník

 

BIBLE A ČLOVĚK 21.STOLETÍ

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi
a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky a prohlídka Biblí
v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. 
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník


TAJEMSTVÍ HUSÍCH STOP

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci 1. stupně na závěr i vyrobí. 
Více na RVP

Cílová skupina: 3. - 5. ročník


HUS, JAK HO NEZNÁTE

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí půvabných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí a scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem
do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.
Více na RVP

Cílová skupina: 7. - 9. ročník