Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Stížnosti je nutné
ve všech případech
podávat neprodleně.

Na pozdější stížnost
nemusí být brán zřetel.

Zápisy o stížnostech
slouží jako podklady
k poradám, supervizím
a ke zkvalitňování
poskytovaných služeb.

Postup pro podávání stížností na kvalitu služeb

Stížnosti podávané školou

 1. V první fázi se škola se svou stížností obrací na lektora programů Etické dílny® (osobně, emailem), v jehož práci shledala škola pochybení. Lektor je povinen stížnost ihned řešit, konzultovat s vedoucí lektorkou, učinit zápis, který se archivuje. Škola je seznámena s řešením stížnosti prostřednictvím písemného záznamu do 10 pracovních dnů.
   
 2. V případě, že nedojde ke shodě se školou a stížnost je přes vzájemnou diskusi stále aktuální, zašle škola písemně stížnost buď poštou na sídlo Hope4kids nebo emailem vedoucí lektorce.  Stížnost projednává vedoucí lektorka s ředitelkou Hope4kids a ke stížnosti se vyjádří nejdéle do 10 pracovních dnů. Vyjádření je v písemné podobě.
   
 3. Jedná-li se o stížnost na vedoucí lektorku, je adresována přímo ředitelce Hope4kids.
 

Stížnosti podávané žáky

 1. Účastníci programů Etické dílny® jsou na počátku programů seznámeni s možností vyjadřovat se, připomínkovat a vznášet lektorům stížnosti k realizovaným programům.
   
 2. Podávání stížností ze strany žáků probíhá ústně při samotném průběhu programu nebo písemně na kontakt, který v závěru dává lektor k dispozici. Pokud jsou stížnosti podané přímo v průběhu programu, jsou řešeny na jeho konci - pro takovéto situace je vymezen prostor.
   
 3. Pokud je stížnost podaná elektronicky, lektor na stížnost reaguje co nejrychleji (nejpozději do 10 pracovních dní) taktéž elektronicky. O stížnosti informuje vedoucí lektorku.
   
 4. Pokud stížnost nebude z pohledu žáka uspokojivě vyřízena, může se odvolat písemně na sídlo Hope4kids nebo emailem k vedoucí lektorce, která stížnosti projedná s ředitelkou Hope4kids a nejpozději do 10 pracovních dní písemně odpoví.
   
 5. O podaných stížnostech je vždy informována kontaktní osoba školy.