Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ODBORNOSTNÍ PŘEDPOKLADY LEKTORŮ

Programy jsou vedeny lektory primární prevence, kteří prošli kurzem metodiky preventivních programů Etické dílny® a účastní se pravidelné intervize a supervize. Je od nich vyžadována pokročilá úroveň profesionální zodpovědnosti a organizačních schopností. 

Jsou od nich očekávány také následující osobnostní předpoklady: komunikativnost, asertivitu, empatii, kreativitu, toleranci, schopnost vcítit se do problémů cílové skupiny, rychle a účinně řešit náhle vzniklé situace. 

Většina lektorů má pedagogické vzdělání i pedagogickou praxi. Průběžně se vzdělávají v oblasti etické výchovy, primární prevence, krizové intervence apod. Podléhají odbornému vedení dle Standardů PPRCH.

Vyberte si na mapě lektora z vašeho regionu.

Kurz pro nové lektory

Programy Etické dílny® i tým lektorů musí splňovat veškerá kritéria kvality a profesionality.
Noví lektoři musí projít Lektorským kurzem Etické dílny®, který má několik modulů. V nich si lektoři prakticky osvojují jak metodiku programů Etické dílny®, tak lektorské dovednosti a odbornost.

Info o kurzu najdete zd e

Naše vize je, aby do roku 2020
byli lektoři programů Etické dílny® v celé ČR :)