Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Časové, materiální a prostorové požadavky

Každý program (téma) je koncipován na 2 vyučovací hodiny.
Pro žáky z 1. stupně doporučujeme vybrat více programů (viz tabulka doporučených programů pro dané ročníky), pro žáky z 2. stupně jsou doporučeny 3 programy (tzn. 6 vyučovacích hodin).
Je možný výběr z témat dle aktuální potřeby třídy a školy.

Osvědčilo se realizovat setkání s každou třídou ve frekvenci 1× za jeden až dva týdny. V případě kratší frekvence (např. 2krát do týdne) není ponechán dostatek času pro zažití, ověřování a vyzkoušení získaných dovedností žáky v jejich reálném životě. Naopak v případě příliš velkých odstupů (např. jednou za měsíc) se zase vytrácí dynamika spolupráce a vytvořený pocit důvěry.
 

Materiální požadavky a pomůcky

Prosíme o zajištění:

  • audiovizuálních prostředků (interaktivní tabule, zpětný projektor s možností přenosu zvuku), příp. notebook;
  • tabule nebo flipchartu;
  • nakopírování pracovních listů;
  • psacích potřeb pro děti (propisky, pastelky),
  • pro některé programy lepidla, nůžky.
     

Prostorové požadavky

Nejčastější místo realizace programu je běžná třída, v níž je možnost přesouvání stolů a židlí pro kruhové uspořádání sezení. Pro řadu aktivit programu je potřeba trochu více prostoru. Flexibilně lze v případě potřeby využít například přilehlou chodbu nebo nahradit popsanou aktivitu obdobnou, avšak prostorově méně náročnou variantou. Během programu se často vytváří nejdůležitější shrnutí a výstupy z práce, je užitečné, pokud tyto výstupy mohou ve třídě zůstávat i po skončení programu.