Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Poplatky za programy

Reálná cena 2hodinového programu je 1 900 Kč (v této částce je zahrnuta kromě samotného programu ED také příprava, zprávy pro školu, intervize, supervize, pomůcky, certifikace, vzdělávání…).

Pokud by tato cena byla pro vás překážkou, je možno využít zvýhodněnou cenu: 800 Kč za 1 program (dorovnání nákladů pak hledáme u dárců)

nebo smluvní cenu, tj. cenu jakkoliv navýšenou oproti zvýhodněné ceně.
 

Platí jak pro ED, tak pro programy ze série „Duchovní dědictví“.

Plus příspěvek na dopravu 6 Kč/km.

Za realizované programy bude vystavena faktura.
Nejsme plátci dph.