Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ohlasy

 
"Velmi oceňuji pohybové aktivity, vzájemnou komunikaci, hry, píseň s kytarou. Program se mi moc líbil, byl přínosný."
 
"Oceňuji zapojení dětí do programu. Děti se snaží být aktivní. Líbí se mi celý program a báječný přístup lektorky. Moc děkujeme za všechno. Budeme se těšit příště."
 

„Program hodnotím kladně. Myslím si, že je důležité, aby děti o běžných věcech mluvily, předávají tak zkušenosti ostatním.“

 

Představení programu
"Buďme kamarádi"

Cílová skupina: 1. a 2. ročník ZŠ

Východiska: Po nástupu do školy se děti seznamují, sbližují se a vytváří nové kamarádské vztahy, které jsou pro jejich zdravý sociální vývoj nezbytné, zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat.

Specifické zaměření programu: šikana a projevy agrese

Dovednosti pro život: empatie, asertivita, komunikace, schopnost čelit tlaku vrstevníků, zvládání konfliktních situací…

Cíle: 

  • Dítě si uvědomuje důležité principy dobrého kamarádství a dokáže je aplikovat.
  • Dokáže se postavit vůči chování, vedoucímu k šikaně, umí projevit své emoce a potřeby.
  • Dokáže se vcítit do emocí druhých.
  • Dokáže na spolužácích ocenit dobré vlastnosti.

 

Stručný popis programu: Děti provází programem velká maňásková loutka, se kterou si děti povídají o kamarádství a hrají si, jak správně reagovat na ošklivé chování. Společné hry mají děti povzbudit k vzájemným pozitivním vztahům.