Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ohlasy

"Tento program mi moc pomohl. Teď už vím,
jak budovat svůj charakter a jak ještě lépe zapadnout do kolektivu, ve kterém jsem
už 7. let."

 
„Příběhy ze života, obrázky a hlavně, že jsme mohli vyjádřit svůj názor bez odsouzení."
 
 
"Budu se chovat lépe a nabídnu druhým svou pomoc bez toho, aby mě někdo nutil."
 
 
„Líbily se mi rady do života a vééééliké pochopení."


 

představení programu
"Co dělat se svým vzhledem?"

Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

Východiska: Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí.

Dovednosti pro život: uvědomování si osobních hodnot, pozitivní sebehodnocení, sebereflexe, schopnost stanovení cílů.

Cíle: 

  • Dítě rozumí, že krásu vnímá každý jinak a odlišnosti nejsou na překážku.
  • Dokáže vnímat celou osobnost člověka a oceňuje na prvním místě jiné hodnoty, než pouhý vzhled.
  • Dokáže najít způsoby, jak rozvíjet vlastní prosociálnost a zdravé sebevědomí. 
 

Stručný popis programu: Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout. Skupinové práce.