Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

OHLASY

„Oceňuji množství pomůcek k programu a také přístup paní lektorky k dětem (příjemný hlas,
nechala děti říct vlastní zkušenosti).“

 

„Takové hodiny bychom mohli mít každý den.“ 

 

„Program se mi líbil. Děti se aktivně zapojovaly. Naučily se trpělivosti, pomoci druhým. Proběhla hezká dramatizace pohádky O veliké řepě.“ 

 

 

 

Představení programu
"Hrajeme si spolu"

Cílová skupina: 1. a 2. ročník ZŠ

Východiska: Děti v kolektivu prožívají při hraní různé situace, které neumí správně řešit - ve vztahu k druhým ani k sobě. Jsou netrpělivé, neumí spolupracovat, bojí se zapojit do hry jiných dětí nebo se naopak agresivně prosazují. 

Specifické zaměření programu: prevence agrese a šikany

Dovednosti pro život: ochota ke spolupráci, komunikace, ohleduplnost, trpělivost, zvládání konfliktních situací

Cíle: 

  • Dítě se učí při hraní počkat, být trpělivější.
  • Vidí výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti.
  • Ví, že si může svobodně vybrat, s kým a čím si bude hrát.

 

Stručný popis programu: Žáky provází programem mluvící maňásková loutka. Prostřednictvím hravých aktivit, popletené pohádky, písničky a divadla s plyšáky se děti učí spolupracovat, být s ostatními trpěliví a neodstrkovat někoho ze hry.