Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ohlasy

"Mám po tátovi málo trpělivosti, a proto se na sestru hned naštvu. Díky tomuto programu se to pokusím omezit na minimum. Moc se mi to líbilo."

 

"Pro mě bylo důležité ustupování – protože si vždycky stojím za svým."

 

„Program byl interaktivní, podařilo se děti do programu vtáhnout. Byl přiměřený věku dětí. Děti poznaly potřeby druhých, učili se přijímat názory druhých. Celkově velmi hezký program.“

 

PŘEDSTAVENÍ programu
"Jak bÝt v pohodĚ se sourozenci?"

Cílová skupina: 3. a 4. ročník ZŠ

Východiska: Děti uvádí jako jeden z nejčastějších problémů konflikty se sourozenci (více než s kamarády) – ačkoliv je tato oblast pro děti obtížná, sourozenecké spory jsou ideální příležitostí učit se zvládat konfliktní situace.

Dovednosti pro život: empatie, asertivita, komunikace, zvládání konfliktních situací, sebereflexe a poznávání druhých.

Cíle: 

  • Dítě se dokáže vcítit do role sourozence v rámci sourozenecké konstelace.
  • Dokáže najít řešení do nejčastějších problematických situací mezi sourozenci.
  • Dítě dokáže rozpoznat situace, které přinášejí problémy do sourozeneckých vztahů, a ví, jak zdravě komunikovat se sourozenci.
 

Stručný popis programu: Jaké jsou nejtíživější problémy se sourozenci? Diskusní hra Kdo to má lepší? (sourozenecké konstelace). Scénky a hry, jak řešit typické problémy v komunikaci se sourozenci (nadávání, provokování, neochota ustoupit, hádky). Všechny poznatky lze uplatnit i v kamarádských vztazích.