Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ohlasy

 

"Po několika letech praxe a zkušeností s externími programy si dovoluji říci, že Vaše programy patří k těm nejlepším, které jsme pro děti realizovali a určitě je ráda doporučím."

 

"K rodičům se budu chovat ohleduplně a budu si jich vážit."

 

Všechny programy se mi líbily a pomohlo mi to v dobrém vztahu s rodiči. Líbilo se mi, jak jsme si popovídali. Chci na rodiče být hodná.

 

Představení programu 
"Jak mít pěkný vztah s rodiči?"

Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

Východiska: Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny.

Dovednosti pro život: dovednost dodržování pravidel, uvědomování si osobních hodnot a přijetí následků svého jednání, seberegulační a sebeorganizační dovednosti, tj. ovládání sebe sama.

Cíle: 

  • Dítě si uvědomuje si vděčnost za své rodiče.
  • Dítě dokáže rozpoznat nejčastější konfliktní situace mezi jím a rodiči.
  • Zná principy předcházení i řešení problematických situací s rodiči, které snižují riziko sporů.
  • Ví, že je důležitý respekt vůči rodičovské autoritě a má zájem upevňovat rodinné vztahy.
 

Stručný popis programu: Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči? Sociální hra „Bezva mamka, bezva taťka“.