Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

OHLASY

 
„Líbilo se mi, že program v některých momentech přesně popsal chování,
které se ve třídě vyskytuje a dal ho do souvislosti s atmosférou v kolektivu.“ 
 
„Během her se krásně ukáže, jak na tom žáci mezi sebou jsou. Úplně to navazuje na věci, které jsem ve třídě řešila dříve.“ 
 
"Na programu mě zaujalo, že to byla zábava i poučení."
 
"Velmi děkuji a oceňuji empatický a trpělivý přístup lektorky. Podle mého názoru velmi přínosný program, děti se zapojovaly, svěřovaly, program se mi líbil."

Představení programu
"Jak překonat starosti ve škole?"

Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

Východiska: Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům – s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy.

Specifické zaměření programu: šikana a projevy agrese

Dovednosti pro život: empatie, normativní přesvědčení, komunikace, schopnost čelit tlaku, zvládání konfliktních situací.

Cíle: 

  • Dítě rozumí významu školní docházky, dokáže porovnat její pozitiva se situacemi dětí v zemích bez povinné školní docházky.
  • Naučí se rozlišit mezi škádlením a šikanou, zná vodítko k řešení při setkání s takovým jednáním a ví, na koho se obrátit v případě potíží.
  • Uvědomuje si smysl a potřebu respektování pravidel pro soužití ve třídě a ve škole.
  • Uplatňuje snahu porozumět odlišnostem spolužáků a chápat je jako přínosné.
  • Rozumí, že na dobré atmosféře ve třídě musí aktivně podílet.    
 

Stručný popis programu: K čemu je škola vůbec dobrá? Problémy se spolužáky – jaké mohou být a jak je řešit? Rozdíl škádlení a šikana – jak reagovat? Smysl pravidel. Jak vytvářet dobrou atmosféru ve třídě?