Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

OHLASY

 
„Dobrý den, jen pro zajímavost Vám chci napsat, že po Vašem pořadu Jak se chránit v nebezpečných situacích, se hned další týden dvě děti ztratily svým rodičům. Jeden rodič napsal děkovný mail a pochválil prevenci. Druhé dítě dokonce vyhledalo pomoc policie. Na druháky dobré. Díky Vám.“
 
 
"Kdy zase přijdete? Opičku Julču nezapomeňte doma!"
 
 
„Líbilo se mi, že třída mohla vyzkoušet nové, neokoukané aktivity.“ 
 
 

pŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
"Jak se chránit v nebezpečných situacích?"

Cílová skupina: 1. a 2. ročník ZŠ

Východiska: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině.

Specifické zaměření programu: základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Dovednosti pro život: schopnost čelit tlaku, zvládání stresové situace, schopnost rozhodování.

Cíle: 

  • Žák dokáže rozpoznat potenciální nebezpečné situace a místa, je schopen odlišit důvěryhodnou osobu od potencionálního agresora. 
  • Umí se zachovat klidně a s rozvahou v situaci, když je doma sám, když jej osloví cizí člověk, když se ztratí.
  • Chápe nepřijatelnost intimních doteků mezi cizími lidmi.
  • Je si vědom rizik na internetu.
  • Zná zpaměti čísla pro tísňové volání a telefonní číslo na jednoho z rodičů. Umí požádat o pomoc v případě ohrožení nebo strachu z týrání či zneužívání.

Stručný popis programu: Pomocí velké maňáskové loutky a hry „Co bys dělal, kdyby…“ se děti naučí, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Vyrobí si plakátek a pomocí simulací si zahrají na telefonování na krizová telefonní čísla a způsob chování při kritické situaci.