Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

OHLASY

 

"Program hodnotím velice kladně. Opakovala bych ho vždy na začátku roku. Emoce a ukázka toho, jak je řešit v každodenních situacích."

 

„Téma je praktické a metodicky zpracované přiměřeně věku dětí. Líbila se mi velká míra zapojení dětí v průběhu celého programu.“

 

„Program byl velmi pestrý a líbil se mi. Byl vystavěn úměrně věku, reagoval na dětské vnímání různých situací.“ 

představení programu
"Jak se máš?"

Cílová skupina: děti z MŠ 5-6 let + 1. a 2. ročník ZŠ

Východiska: Děti prožívají v běžném životě různé emoce, často si s nimi ale nevědí rady - ventilují je nesprávným způsobem (např. agresí), nebo je naopak potlačují, což se u nich může později projevit negativně. To pak nepříznivě ovlivňuje vztahy v jejich vrstevnické skupině, také práce s nimi je stále obtížnější. 

Specifické zaměření programu: prevence šikany a agrese 

Dovednosti pro život: naučit se rozeznat emoce u sebe a u druhých, umět si s nimi poradit 

Cíle: 

  • Dítě umí pojmenovat, jak se cítí.
  • Dokáže rozeznat jednotlivé druhy emocí.
  • Dítě ví, jak může reagovat na různé druhy emocí u sebe i u druhých. 

 

Stručný popis programu: Žáky provází programem mluvící maňásková loutka - děti si s ní povídají o tom, jak se cítí, učí se rozlišovat radost, smutek, strach a hněv. Pomocí aktivit, her a písničky se učí na tyto emoce správně reagovat.