Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

ohlasy

 
"Peníze nejsou nedůležitější, můžeme i pomáhat druhým."
 
„Široká škála aktivizačních činností k zapojení žáků. Vhodné využití prezentace, spojení teorie s praxí – pomoc druhým lidem.“ 
 

"Řekla jste mi něco, o čem jsem nikdy nepřemýšlela, děkuji."

 
 

představení programu
"Jak správně naložit se svými penězi?"

Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

Východiska: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité nastavit správný postoj k penězům a usměrňovat jejich vztah k nim.

Dovednosti pro život: uvědomování si osobních hodnot, schopnost čelit tlaku společnosti, sebereflexe, tvořivost v sociálním chování a angažovanost.    

Cíle: 

  • Dítě dokáže formulovat svůj vztah k penězům.
  • Uvědomuje si svoje životní priority, utvrdí se v tom, že vztahy jsou nejdůležitější a dokáže prakticky projevit prosociálnost.
  • Dokáže vnímat ekonomické potřeby druhých a uvědomuje si životní úroveň naší země ve srovnání se světem.
  • Rozumí základním principům finanční gramotnosti.
 

Stručný popis programu: Dotazník a diskuse: Jaký máme vztah penězům a dalším hodnotám? Sociální hra Dvě vesnice. Skupinová hra Jak pomáhat i bez peněz? Soutěžní kvíz Naše peníze.