Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

OHLASY

 
„Takové hodiny bychom mohli mít každý den.“ 
 
„Program je velmi aktuální, řeší se žáky témata, kterými denně žijí. Líbilo se mi, že se žáky nemluvíte jen obecně o rizicích internetu, ale konkrétně je vedete ke hledání vhodných řešení a kritickému myšlení.“ 
 
"Zajímavé. Nečekal jsem, že mě to bude bavit."

 

 

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
"JAK SPRÁVNĚ VYUŽÍVAT IT MÉDIA?"

Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ

Východiska: Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik.

Specificky zaměřený program: adiktologie (netolismus)

Dovednosti pro život: komunikace, schopnost čelit tlaku, zvládání konfliktních situací, sebereflexe.

Cíle: 

  • Dítě si uvědomuje druhy, význam médií a zneužitelnost médií v dnešním světě.
  • Zná základní rizika médií (nevhodné stránky podporující násilí, pornografické stránky, brutální PC hry, nebezpečné kontakty…).
  • Uplatňuje zásady bezpečného užívání médií a potřebu držet si zdravý odstup.
  • Uvědomuje si své mediální vzory a umí rozlišovat mezi virtuální realitou a skutečností.
 

Stručný popis programu: Co jsou to média? Lze poznat, kdy mluví média pravdu? Co nám hrozí na internetu? Jak se chránit? Jak se slušně chovat na internetu? Kdo je můj mediální hrdina, jaký je a jak mě ovlivňuje?