SEMINÁŘE / WORKSHOPY

Jak se propojit s dnešními dětmi?

Dnešní doba je charakteristická rychlými změnami, což prohlubuje neporozumění mezi generacemi. Rodiče cítí obavy z toho, že jim děti unikají
do rizikového prostředí virtuálního světa. Metody komunikace, na které jsou rodiče zvyklí, se nesetkávají s patřičnou odezvou.
Účastníci získají:

  • Povzbuzení, že propojení s dětmi je možné.
  • Tipy, jak porozumět specifikům komunikace s dnešními dětmi.
  • Motivaci vycházet dětem aktivně vstříc.
  • Odvahu respektujícím způsobem nastavit hranice a poskytnout dětem pocit bezpečí, který potřebují.
  • Praktické návody, jak domluvit pravidla, a nástroje umožňující jejich dodržování.

Základní verze programu trvá hodinu a zahrnuje i prostor pro interaktivní zapojení účastníků. Vede jej vždy jeden lektor.
Program lze provést i ve zkrácené či prodloužené podobě (cena smluvní). Celková cena základní verze je 1200 Kč/skupina účastníků/60 minut.

Projekt je možné finančně pokrýt využitím Šablon MŠMT nebo lokálních projektů MAS skupin.
Pro více informací pište na info@etickedilny.cz nebo se obraťte na nejbližšího lektora