KYBER-DÍTĚ A JEHO SÍTĚ

ANEB
JAK SE PROPOJIT S DNEŠNÍMI DĚTMI?

Dnešní doba je charakteristická rychlými změnami, což prohlubuje neporozumění mezi generacemi. Rodiče cítí obavy z toho, že jim děti unikají do rizikového prostředí virtuálního světa. Metody komunikace, na které jsou rodiče zvyklí, se nesetkávají s patřičnou odezvou.

Účastníci workshopu získají:

  • Povzbuzení, že propojení s dětmi je možné.
  • Tipy, jak porozumět specifikům komunikace s dnešními dětmi.
  • Motivaci vycházet dětem aktivně vstříc.
  • Odvahu respektujícím způsobem nastavit hranice a poskytnout dětem pocit bezpečí, který potřebují.
  • Praktické návody, jak domluvit pravidla, a nástroje umožňující jejich dodržování.

 

Základní verze workshopu trvá hodinu a zahrnuje i prostor
pro interaktivní zapojení účastníků. Vede jej vždy jeden lektor.
Program lze provést i ve zkrácené či prodloužené podobě (cena smluvní).
Celková cena základní verze je 1200 Kč/skupina účastníků/60 minut.
Pro více informací pište na info@etickedilny.cz nebo se obraťte na nejbližšího lektora
Projekt je možné finančně pokrýt využitím Šablon MŠMT nebo lokálních projektů MAS skupin.