Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Pozvánka na webinář

k tématu „Představujeme Etické dílny®“ - důležité vstupní informace o PP Etické dílny® pro zájemce o lektorství.

Termíny (vždy něco přes hodinu):
Čtvrtek 22. června od 19:45 hod.
Pondělí 4. září od 18:45 hod.

Přihlášky prosíme e-mailem na kancelar@etickedilny.cz

Potřebujete: počítač s připojením na Internet.

Den před webinářem pošleme účastníkům e-mail s návodem, jak se do meeting roomu dostat, včetně postupu, jak si otestovat počítač a ověřit, že obsahuje vše potřebné pro účast. Celý postup je jednoduchý a bez větších problémů jej zvládne i začátečník.

Kurz pro nové lektory

Bližší informace najdete zde

Najdete nás i na

 

Etické dílny®

... jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, které nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky.

Etické dílny® mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.

Nejde jen o to, aby žáci měli dostatek informací a vyhnuli se rizikovému chování (např. šikaně, experimentování s alkoholem atd.), Etické dílny®  jdou k tomuto cíli spíše rozvíjením schopností, které jim umožní rozhodovat se o vlastním životě, řešit každodenní problémy a vypořádat se s obtížnými situacemi.

Systematická a dlouhodobá spolupráce se školou umožňuje získat důvěru žáků a během programů rozkrývat daná témata, diskusemi jít až k jádru problémů a zamýšlet se nad životními hodnotami a vlastním směřováním..