Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Z ohlasů pedagogů

 • Již dlouho hledáme vhodné programy a Etické dílny® jsou konečně přesně to, co jsme potřebovali. Jsme spokojení a máme zájem o dlouhodobou spolupráci.
   
 • Děti si aktivně vyzkoušely reálné situace ze života, které jim jistě pomohou upevnit vztahy ve třídě. Je skvělé, že se na toto téma baví i s někým jiným než s učiteli. 
   
 • Přinesla jsem si sešity na opravování a vůbec je neopravuju, protože jsem úplně unesená programem.
 

ohlasy od učitelů
na staleté kořeny

 • Téma i myšlenka tohoto programu
  je úžasná - vzbuzování hrdosti našeho národa.

   
 • Dětem se interaktivní program
  moc líbil. Pracovaly ve skupinkách nebo samostatně, stříhaly, lepily, diskutovaly, dovídaly se nové informace.
 
 • Nad obrazem lípy představující náš stát si děti připomněly různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa.

Najdete nás i na

                          TOPlist

Etické dílny®

... jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, které nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky.

Etické dílny® mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.

Nejde jen o to, aby žáci měli dostatek informací a vyhnuli se rizikovému chování (např. šikaně, experimentování s alkoholem atd.), Etické dílny®  jdou k tomuto cíli spíše rozvíjením schopností, které jim umožní rozhodovat se o vlastním životě, řešit každodenní problémy a vypořádat se s obtížnými situacemi.

Systematická a dlouhodobá spolupráce se školou umožňuje získat důvěru žáků a během programů rozkrývat daná témata, diskusemi jít až k jádru problémů a zamýšlet se nad životními hodnotami a vlastním směřováním..

Podílíme se na programech Staleté kořeny,
podívejte se na reportáže z České televize:

      

 

Podívejte se na krátký video-sestřih
z programu Staleté kořeny v Parlamentu ČR:

----------------------------------------------------------------------------------------------