ZÁŽITKOVÉ STMELOVACÍ PROGRAMY PRO (RE)START TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

V těchto programech žáci zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci
a kreativitu
. Ideální je zařazení na začátku školního roku (září - říjen), máme však dobré zkušenosti
i s realizací v ostatních měsících. Programy doporučujeme také na projektový den či na adaptační pobyt - v přírodě, na hřišti nebo v běžné třídě, ve které je možné přesouvat lavice.

Mise
tajemný ostrov

 • pro 4.-5. ročník
 • 4 vyučovací hodiny
Na základě legendy se děti stanou součástí fantasy příběhu,
ve kterém se vypraví na záchrannou akci na Tajemný ostrov.
Pomocí různých aktivit se navíc potrénují v důležitých kamarádských dovednostech. Tento program doporučujeme
mj. při změně třídního učitele nebo obměně kolektivu.

Expedice
tajemný ostrov

 • pro 5.-7. ročník
 • 4 vyučovací hodiny 

Expediční tým, který měl prozkoumat Tajemný ostrov, práci nedokončil kvůli neshodám v týmu. Cílem tohoto programu je zjistit, zda by vaši žáci obstáli lépe. Pomocí různých aktivit se navíc potrénují v důležitých dovednostech, které třída potřebuje pro dobré fungování kolektivu.

Mars 
One

 • pro 6.-8. ročník ZŠ, především pro nově vzniklé kolektivy
 • 4 vyučovací hodiny 

Žáci v rámci přípravy na dobrodružnou vesmírnou výpravu zažijí hry
a aktivity, jejichž cílem je seznámit se a nastartovat dobré vztahy
a spolupráci v nově vzniklém kolektivu. 
Program je zacílen především na nově vzniklé či výrazněji obměněné třídní kolektivy nebo při změně třídního učitele. 

Mínus na plus
s
 Amosem

 • pro 6.-9. ročník
 • 4 vyučovací hodiny 

V první části programu jsou žáci příběhem J.A.K. motivování nevzdávat se v těžkých životních situacích a proměňovat své životní mínusy na plusy.  Druhá část programu se věnuje třídě jako celku. Prostřednictvím zážitkové hry Labyrint si žáci vyzkouší důležitost komunikace a spolupráce, v další aktivitě prozkoumají plusy a mínusy své třídy. V závěru programu přemýšlí, jak přinášet změnu k lepšímu do svého okolí. Více o programu zde.

Filmová
škola

 • pro 6.-8. ročník ZŠ, (lze i 9. ročník na začátku školního roku)
 • 2 vyučovací hodiny 

Žáci v ilustračních situacích vztažených k filmové tvorbě zažijí různé aktivity. Během programu mohou zhodnotit dosavadní společné zážitky a podívat se do budoucna, co by spolu ještě mohli a chtěli zažít.

Cíle programů

 • navození atmosféry tvůrčí spolupráce, respektu a vzájemné úcty ve skupině 
 • nastartování procesů potřebných pro správné formování kolektivu
 • posílení vztahů jak dětí mezi sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem
 • adaptace žáků po delším odloučení, (znovu)nalezení místa
  ve skupině
 • prevence výskytu agresivity a dalších typů rizikového chování 
 • podpora duševního zdraví žáků

Co můžete od programů očekávat?

Výstupy z tvořivé činnosti žáků, které třídě zůstanou po skončení programu. 

Podpora třídního učitele - během celého programu může sledovat žáky.
Aktivity mají diagnostický potenciál s tou výhodou, že žáci o tom nevědí,
a tudíž se chovají spontánně.

Návazné materiály - k jednotlivým aktivitám od nás vyučující dostane vodítko,
na jaké oblasti může své pozorování zaměřit.

Odbornost - programem provází třídu zkušený lektor certifikované organizace Hope4kids, z. s

Reálná cena 
4 400 Kč/4hod. program, 2 200 Kč/2hod. program
Plus doprava 7 Kč/km
Částka zahrnuje: odměnu pro lektora, pomůcky, zprávu z programu včetně doporučení pro další práci se třídou, v případě zájmu konzultaci s přítomným učitelem.

Smluvní cena - pokud je reálná cena překážkou.

Máte zájem o realizaci
stmelovacího programu ve Vaší škole? 

Obraťte se na nejbližšího lektora, nebo napište na info@etickedilny.cz


Těšíme se na Vás!