STMELOVACÍ PROGRAMY

Zážitkové programy pro (re)start třídního kolektivu

Na základě legendy se děti stanou součástí  fantasy příběhu, zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených
na komunikaci, spolupráci kreativitu.

Cílová skupina:
 4. - 5. ročník ZŠ
Časová dotace:
- základní verze 4 vyučovací hodiny,
např. projektový den, adaptační pobyt....
- v případě potřeby je možné realizovat
zkrácenou verzi.

Prostorové podmínky: program je možné uskutečnit v přírodě nebo v učebně, ve které je možné přesouvat lavice

Žáci v rámci přípravy na dobrodružnou výpravu zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených
na komunikaci, spolupráci a kreativitu.
  
Cílová skupina: 6. - 7. ročník ZŠ 
Časová dotace:
- základní verze 4 vyučovací hodiny,
např. projektový den, adaptační pobyt....
- v případě potřeby je možné realizovat
zkrácenou verzi.

Prostorové podmínky: program je možné uskutečnit v přírodě i v učebně ve které je možné přesouvat lavice

Žáci v ilustračních situacích vztažených k filmové tvorbě zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativitu.

Cílová skupina:
 6. - 8. ročník ZŠ
Časová dotace:
-  2 vyučovací hodiny 
- např. projektový den, adaptační pobyt....

Prostorové podmínky: učebna ve které je možné přesouvat lavice

Cíle programů

  • navození atmosféry tvůrčí spolupráce, respektu a vzájemné úcty ve skupině 
  • nastartování procesů potřebných pro správné formování kolektivu
  • posílení vztahů jak dětí mezi sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem
  • adaptace žáků po dlouhém odloučení, (znovu)nalezení místa ve skupině
  • prevence výskytu agresivity a dalších typů rizikového chování 
  • podpora duševního zdraví žáků

Co můžete od programů očekávat?

Výstupy z tvořivé činnosti žáků, které třídě zůstanou po skončení programu. 

Podpora třídního učitele - během celého programu může sledovat žáky. Aktivity mají
diagnostický potenciál
s tou výhodou, že žáci o tom nevědí, a tudíž se chovají spontánně.

Návazné materiály - k jednotlivým aktivitám od nás vyučující dostane vodítko, na jaké oblasti může své pozorování zaměřit.

Odbornost - programem provází třídu zkušený lektor certifikované organizace Hope4kids, z. s

Reálná cena 
4 400 Kč/4hod. program, 2 200 Kč/2hod. program
Plus doprava 7 Kč/km
Částka zahrnuje: odměnu pro lektora, pomůcky, zprávu
z programu
včetně doporučení pro další práci se třídou, přípravu, vzdělávání, aktualizace programů, supervize, náklady na certifikaci...

Smluvní cena - pokud je reálná cena překážkou.

Máte zájem o realizaci
stmelovacího programu ve Vaší škole? 

Obraťte se na nejbližšího lektora, nebo napište na info@etickedilny.cz


Těšíme se na Vás!