Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Z ohlasů pedagogů

  • Již dlouho hledáme vhodné programy a Etické dílny® jsou konečně přesně to, co jsme potřebovali. Jsme spokojení a máme zájem o dlouhodobou spolupráci.
     
  • Děti si aktivně vyzkoušely reálné situace ze života, které jim jistě pomohou upevnit vztahy ve třídě. Je skvělé, že se na toto téma baví i s někým jiným než s učiteli. 
     
  • Přinesla jsem si sešity na opravování a vůbec je neopravuju, protože jsem úplně unesená programem.

Najdete nás i na

                          TOPlist

Etické dílny®

... jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, které nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky.

Etické dílny® mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.

Nejde jen o to, aby žáci měli dostatek informací a vyhnuli se rizikovému chování (např. šikaně, experimentování s alkoholem atd.), Etické dílny®  jdou k tomuto cíli spíše rozvíjením schopností, které jim umožní rozhodovat se o vlastním životě, řešit každodenní problémy a vypořádat se s obtížnými situacemi.

Systematická a dlouhodobá spolupráce se školou umožňuje získat důvěru žáků a během programů rozkrývat daná témata, diskusemi jít až k jádru problémů a zamýšlet se nad životními hodnotami a vlastním směřováním..

 Čím nasytíme dětskou duši? 
Eliška Krmelová v Parlamentu ČR o programech ED

----------------------------------------------------------------------------------------------