ETICKÉ DÍLNY

UKAŽME DĚTEM SMĚR

Etické dílny® jsou certifikované programy primární prevence poskytované Hope4kids, z.s
Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu.
Nejmenší děti bývají nadšené z maňáskové loutky, která přináší odlehčení a humor.

Školy si mohou vybrat z více než  25 témat pro 1.-9. ročník a několika zážitkových stmelovacích programů.
Spolupráce díky tomu může být systematická a dlouhodobá.


Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®.
 V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.

Na školách v České republice působíme již od roku 2003.
Každý rok realizujeme přes 4000 hodin programů a oslovíme přes 35.000 žáků. 

PROGRAMY NA PODPORU PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DĚTÍ

Pro první stupeň doporučujeme školám programy 
Jak se máš? a Jak zvládnout své emoce?.
Pro druhý stupeň jsme připravili program Na vlně emocí.
Pro oba stupně se osvědčily programy Mínus na plus s Ámosem.

OHLASY 

„Došlo mi, že pokud chci změnit ostatní, jako první musím změnit sebe."

Jolana, 7.třída, téma "Přátelé" 

"Děti si aktivně vyzkoušely reálné situace
ze života, které jim pomohou upevnit vztahy
ve třídě. Je skvělé, že se na toto téma baví
 i s někým jiným, než s učiteli."

třídní učitelka, 3. třída,
téma "Jak se stát dobrým kamarádem?"


"Dlouho jsme hledali vhodné programy a Etické dílny jsou přesně to, co jsme potřebovali. Jsme spokojení a máme zájem o dlouhodobou spolupráci." 

ředitelka školy

"Chci se rozhodovat správně. Dílna mě utvrdila v přesvědčení, že se moje cesta nebude ubírat jen pohodlným směrem za ziskem."

Marek, 9.třída, téma "Morální bludiště"

"Program žáky zaujal, oceňuji různorodost
a názornost."


třídní učitel  9. třídy

"Mě zaujal příběh Komenského a napověděl mi, jak mám hledat smyl života."

"Už vím, že i v těch nejhorších chvílích je cesta, která vás může zachránit."

žáci 9.třídy, program Komenský 2020