Zážitkový program
pro (re)start třídního kolektivu

více informací zde 

Etické dílny online? Jde to!

Zábavně, interaktivně, naživo.
Žákům stačí jen mít připojení k internetu a chytrý telefon nebo počítač. Náš lektor se spojí se třídou v domluvený čas přes aplikaci, na kterou je škola zvyklá, a cca 60 minutový program vede. Ke komunikaci s žáky používá i interaktivní aplikace. Není však třeba nic instalovat, vše probíhá přes odkaz. Během programu je přítomen i učitel (třídní učitel, ŠMP apod.), aby mohl sledovat aktivitu žáků nebo se do programu zapojit.

Do online podoby máme přepracovány tyto programy:
Buďme kamarádi (1.-2. ročník formou živého přenosu do třídy)
Jak mít hezký vztah s rodiči i v korona-době (3.-5. ročník)
Rodina (6.-8.ročník)
Život v mediální džungli (5.-7. ročník)
Sex, láska a vztahy (8.-9. ročník)

Další programy můžeme upravit podle vaší poptávky.

Líbí se vám tato možnost? Kontaktujte svého lektora nebo napište na info@etickedilny.cz .

Etické dílny®jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s
Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování. 
Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity atd. S menšími dětmi také zpíváme, tvoříme a komunikujeme s pomocí maňáskové loutky. Školy si mohou vybrat z 26 témat pro 1.-9.ročník. Spolupráce díky tomu může být systematická a dlouhodobá.

Lektoři jsou vyškolení v oblasti primární prevence rizikového chování, prochází pravidelnými intervizemi, supervizemi a odborným vzděláváním. Dodržují etický kodex PP Etické dílny®.
 V otázkách etického základu se opírají o křesťansko-židovské hodnoty.

Na školách v České republice působíme již od roku 2003. 
Každý rok realizujeme okolo 1.500 programů a oslovíme 30.000 žáků.

Vzděláváme děti, rodiče, laickou i odbornou veřejnost v oblasti posilování vztahových dovedností, rozvoje osobnosti a charakteru, prevence rizikového chování.  

DALŠÍ NABÍDKA HOPE4KIDS

Kyberdítě®

Tematické semináře nebo workshopy pro učitele, metodiky prevence, rodiče a širokou veřejnost.
Při různých příležitostech (třídní schůzky, konference prevence rizikového chování apod.) předáváme praktická doporučení na aktuální témata v oblasti rizikového chování dětí, dobrého klimatu ve třídách, rodinného života apod. 

Nyní formou online semináře (webináře).

Duchovní dědictví

Interaktivní vzdělávací programy zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země. 

Online poradny

Dětem a dospívajícím, kteří se zúčastnili našich programů, dáváme možnost obrátit se v bezpečném prostředí našich webových poraden na vyškolené poradce se svým problémem nebo dotazem.

OHLASY 

„Došlo mi, že pokud chci změnit ostatní, jako první musím změnit sebe."

Jolana, 7.třída, téma "Přátelé" 

"Děti si aktivně vyzkoušely reálné situace
ze života, které jim pomohou upevnit vztahy
ve třídě. Je skvělé, že se na toto téma baví
 i s někým jiným, než s učiteli."

třídní učitelka, 3. třída,
téma "Jak se stát dobrým kamarádem?"


"Dlouho jsme hledali vhodné programy a Etické dílny jsou přesně to, co jsme potřebovali. Jsme spokojení a máme zájem o dlouhodobou spolupráci." 

ředitelka školy

"Chci se rozhodovat správně. Dílna mě utvrdila v přesvědčení, že se moje cesta nebude ubírat jen pohodlným směrem za ziskem."

Marek, 9.třída, téma "Morální bludiště"

"Program žáky zaujal, oceňuji různorodost
a názornost."


třídní učitel  9. třídy

"Mě zaujal příběh Komenského a napověděl mi, jak mám hledat smyl života."

"Už vím, že i v těch nejhorších chvílích je cesta, která vás může zachránit."

žáci 9.třídy, program Komenský 2020