Tipy a nápady

Jak nastavit pravidla ve třídě

Nejde o jednorázový úkon, ale proces, který zejména na začátku vyžaduje investici času a energie. Rozhodně se však vyplatí!
 

Zapojte žáky do tvroby pravidel, lépe se pak s nimi ztotožní. Když se změní klima třídy nebo přijde nový žák, je fajn pravidla oprášit nebo i revidovat.

Pravidla je dobré trénovat. Zkuste se celý týden zaměřit na jedno pravidlo, které budete s žáky trénovat. Žákům, kterým základní trénink pravidel nestačí, můžeme poskytnout podporu ve formě "doučování pravidel s nácvikem". Pokud žák není schopen pravidla respektovat, situaci analyzujeme (co je spouštěčem, kdy, u kterého učitele, na jakém místě) a řešíme s vedením školy.
Méně je někdy více. Třídní pravidla by měla být stručná, aby si je mohli všichni snadno zapamatovat. Odborníci doporučují max. 5 pravidel, na 1. stupni i méně.
Spolu s pravidly stanovte a dodržujte systém následků při jejich porušení. Spravedlivý a přiměřený, ale taky motivující!

Peče celá země?

I my máme super recepty!
 

Jak užívat vánoční tradice
 

Vánoční úklid.
Nezapomeňte uklidit nejdůležitější místo – svoje srdce! Co můžete uklidit v sobě, ve svých myšlenkách? Možná je čas odpustit staré křivdy a začít nový rok s čistým stolem. #VánočníÚklidSrdce

Zdobení.
Kdo potřebuje třpytivé ozdoby, když máte úsměv, který rozjasní každou místnost? Přidejte do vánoční výzdoby milé slovo a uvidíte, jak se vaše domácnost rozzáří!
#ÚsměvJeNejlepšíVýzdoba

Dobré jídlo.
Vánoční stůl přetéká dobrotami, ale čím nasytit duši? I dobrého jídla se dá přejíst a také dobrými skutky se můžeme uštvat. #NepřežeňTo

Pečení.
Méně cukroví, více odpočinku! Co takhle vyměnit únavu a bolavá záda z celodenního pečení za sladké chvíle odpočinku? Než se stále válet s těstem, zkuste se také válet na gauči s knihou.
#MaximálněRohlíčky

Nakupování dárků.
Nejlepší dárek? Váš čas a pozornost! Vyměňte dlouhé fronty v obchodech za čas naslouchání a pochopení.
#DarujPozornost

Návštěvy.
Vánoce jsou ideální doba pro návštěvu... sama sebe! Zastavte se na chvíli, poslouchejte chvíli ticho nebo tlukot svého srdce, a naleznete klid, který překoná veškerý vánoční shon.
#NávštěvaUSrdce

Tipy pro rodiče

Jak posilovat duševní odolnost dítěte? #NepotřebujemeČerta
 

Nepohodlí s dobrodružstvím
Občas nevadí, když se děti trochu ztratí v dobrodružství a poznají, že i hlad, únava, trocha špíny nebo třeba nuda se dají zvládnout. #NebuďCukrováPanenka

Aktivity zaměřené na smysly
Kdo potřebuje iPad, když máme klacky a šišky? Nasypte dětem do kapes přírodu a uvidíte,
jak se z obyčejné procházky stane dobrodružství. Co takhle si s dětmi sestavit seznam aktivit,
které nevyžadují svítící obrazovku?
#VyražVen

Pravidla bez čerta 
Zapomeňte na strašáky z temnot.
Děti potřebují hranice, které nastavíme s láskou
a důsledností. Proč strašit tím, že je opustíme
a předáme někomu zlému?
#NepotřebujemeČerta

Vděčnost … třeba za kaluže
Když prší, neříkejte "to je ale hnusně", ale "hurá, můžeme jít skákat do kaluží!" Ať děti hledají,
co je dobré, i když je obloha šedá.
A co vy, za co jste dnes vděční?
#NeníToTakZlý

Sebeúcta a kamarádi 
Učte děti být k sobě hodné a kamarádit se
s ostatními. Když se něco nepovede, neříkejte
"ty jsi ale nešika", ale ukažte, jak to napravit. #KdoNicNeděláNicNezkazí

Aby podzim nebyl zdrojem úzkosti

Jak to udělat, aby podzim nebyl pro děti zdrojem úzkosti? 

Vybírám, co dítěti umožním zažít. Není nutné ho podrobit všem tradičním aktivitám spojeným s podzimem či vánoci. Pokud je dítě úzkostné a citlivé, vybírám aktivity, které neprobouzí úzkost. Týká se to i pořadů, videí, filmů. Citlivě sledujme, jak různé věci na dítě působí. Když v něm něco probouzí úzkost, nemusí na to koukat.

Vytvářím děti bezpečný prostor. Ujišťujeme dítě, že jsme nablízku. Reagujeme, když se bojí. Zajímejme se, co prožívá, ptejme se, zjišťujme, jaké má pocity. Ujišťujme se , že nemá z něčeho nepřiměřený strach.
Nepodporuji iracionální strachy. Vynechme strašení typu "když budeš zlobit, odnese tě čert" - tím bychom dávali dítěti najevo, že jsme ochotni ho opustit a nechat někomu zlému.
Vysvětlujme dítěti rozdíl mezi dobrým a špatným strachem. Některý strach je dobrý, chrání nás před nebezpečím (např. strach jít k plotu, za nímž je rozzuřený pes). Někdy se bojíme, že něco nedokážeme, učíme se věci postupně překonávat. Některý strach je však nerozumný a zbytečně nás brzdí, svazuje.
Trpělivě naslouchám a vysvětluji. V tomto období se častěji setkáváme s různými dekoracemi, které mohou děti znejišťovat. Dítě může opakovaně chodit se stejnými věcmi, obavami, strachy. Naslouchejme mu a buďme ochotní o tom mluvit a vysvětlovat i opakovaně.