Tipy a nápady

Tipy pro rodiče

Jak posilovat duševní odolnost dítěte? #NepotřebujemeČerta
 

Nepohodlí s dobrodružstvím
Občas nevadí, když se děti trochu ztratí v dobrodružství a poznají, že i hlad, únava, trocha špíny nebo třeba nuda se dají zvládnout. #NebuďCukrováPanenka

Aktivity zaměřené na smysly
Kdo potřebuje iPad, když máme klacky a šišky? Nasypte dětem do kapes přírodu a uvidíte,
jak se z obyčejné procházky stane dobrodružství. Co takhle si s dětmi sestavit seznam aktivit,
které nevyžadují svítící obrazovku?
#VyražVen

Pravidla bez čerta 
Zapomeňte na strašáky z temnot.
Děti potřebují hranice, které nastavíme s láskou
a důsledností. Proč strašit tím, že je opustíme
a předáme někomu zlému?
#NepotřebujemeČerta

Sebeúcta a kamarádi 
Učte děti být k sobě hodné a kamarádit se
s ostatními. Když se něco nepovede, neříkejte
"ty jsi ale nešika", ale ukažte, jak to napravit. #KdoNicNeděláNicNezkazí

Vděčnost … třeba za kaluže
Když prší, neříkejte "to je ale hnusně", ale "hurá, můžeme jít skákat do kaluží!" Ať děti hledají,
co je dobré, i když je obloha šedá.
A co vy, za co jste dnes vděční?
#NeníToTakZlý