ODBORNOST LEKTORŮ

Programy jsou vedeny lektory primární prevence, kteří prošli kurzem metodiky preventivních programů 
Etické dílny®. Stále se vzdělávají v oblasti primární prevence a účastní se pravidelné intervize a supervize. Je
od nich vyžadována pokročilá úroveň profesionální zodpovědnosti a organizačních schopností.

Programy jsou vedeny lektory primární prevence, kteří prošli kurzem metodiky preventivních programů 
Etické dílny®. Stále se vzdělávají v oblasti primární prevence a účastní se pravidelné intervize a supervize. Je
od nich vyžadována pokročilá úroveň profesionální zodpovědnosti a organizačních schopností.

Většina lektorů má pedagogické vzdělání i pedagogickou praxi.

Jsou od nich očekávány také následující osobnostní předpoklady: komunikativnost, asertivitu, empatie, kreativita, tolerance, schopnost vcítit se do problémů cílové skupiny, rychle a účinně řešit náhle vzniklé situace.

ÚSTECKÝ KRAJ

MGR. JOSEF KOSTELECKÝ
Ústecko
josef.kostelecky@etickedilny.cz   

JAN MATOUŠEK, BTH.
Chomutovsko
jan.matousek@etickedilny.cz  

STŘEDOČESKÝ KRAJ/PRAHA

MGR. LYDIE MAREŠOVÁ, PH.D.
Mladá Boleslav
lydie.maresova@etickedilny.cz  

RÚT KOŘÍNKOVÁ, DIS.
Praha / -východ
rut.korinkova@etickedilny.cz 

MGR. KAMILA HAVLÍČKOVÁ
Benešovsko, Praha-jih
kamila.havlickova@etickedilny.cz  

MGR. RADMILA SÝKOROVÁ
Rakovnicko, Kladensko, Slánsko  
radmila.sykorova@etickedilny.cz

MGR. VERONIKA TICHÁ
Mělnicko
veronika.ticha@etickedilny.cz  

BC. IDA PENCOVÁ
Kolínsko 
ida.pencova@etickedilny.cz  

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ING. BC. KARLA MIHATSCHOVÁ
Trutnovsko 
karla.mihatschova@etickedilny.cz 

MGR. PETRA MUZIKÁŘOVÁ
Broumovsko, Náchodsko 
petra.muzikarova@etickedilny.cz  

TOMÁŠ ŠPÁC, B.TH
Náchodsko 
tomas.spac@etickedilny.cz  

OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

LUDMILA POHANKOVÁ, DIS.
Šumperk 
ludmila.pohankova@etickedilny.cz  

MGR. RENATA ZAJÍČKOVÁ
Vsetínsko 
renata.zajickova@etickedilny.cz  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ING. ELIŠKA KRMELOVÁ
Brněnsko, Břeclavsko 
eliska.krmelova@etickedilny.cz  

MGR. VIKTÓRIA ZEMANOVÁ
Hodonínsko, Břeclavsko 
viki.zemanova@etickedilny.cz  

PHARMDR. PETRA DADÁKOVÁ
Brno a okolí
petra.dadakova@etickedilny.cz 

MGR. IVA LUKÁŠOVÁ
Brno a okolí
iva.lukasova@etickedilny.cz  

BC. KATEŘINA SUCHOMELOVÁ
Brno a okolí
katerina.suchomelova@etickedilny.cz 

VYSOČINA A JIHOČESKÝ KRAJ

ELIŠKA DONÁTOVÁ, MDIV.
Pelhřimovsko, Humpolecko
eliska.donatova@etickedilny.cz  

ING. ADÉLA STROJKOVÁ
Jindřichohradecko,
Táborsko, Českobudějovicko 
adela.strojkova@etickedilny.cz