STMELOVACÍ PROGRAM

Zážitkový program
pro (re)start třídního kolektivu

Cílová skupina - 4. - 7. ročník základních škol (a odpovídající stupně gymnázií)

Časová dotace - 4 vyučovací hodiny (např. projektový den, adaptační pobyt...)

Prostorové podmínky - program je možné uskutečnit v přírodě i v učebně

Cíle programu

  • navození atmosféry tvůrčí spolupráce, respektu a vzájemné úcty ve skupině 
  • nastartování procesů potřebných pro správné formování kolektivu
  • posílení vztahů jak dětí mezi sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem
  • adaptace žáků po dlouhém odloučení, (znovu)nalezení místa ve skupině
  • prevence výskytu rizikového chování
  • podpora duševního zdraví dětí

Co můžete od programu očekávat?

Na základě legendy se třída stane součástí dobrodružného fantasy příběhuDěti v něm zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených
na komunikaci, spolupráci a kreativní řešení problémů.

Třídě zůstanou po skončení výstupy z tvořivé činnosti žáků.

Podpora třídního učitele - během celého programu může sledovat žáky. Aktivity mají diagnostický potenciál s tou výhodou, že žáci o tom nevědí,
a tudíž se chovají spontánně.

Návazné materiály - k jednotlivým aktivitám od nás vyučující dostane vodítko, na jaké oblasti může své pozorování zaměřit.

Odbornost - programem provází třídu zkušený lektor certifikované organizace Hope4kids, z. s.

Cena - 3 800 Kč / 4 hodinový program + cestovní náklady 

Máte zájem o realizaci stmelovacího programu ve vaší škole? 

Obraťte se na nejbližšího lektora , nebo napište na info@etickedilny.cz

Těšíme se na vás!